Adli Bilişim ve Siber Güvenlik, karşılaşılan bir bilişim olayında her türlü kayıt, iz, bulgu ve delillerin şüpheye meydan verilmeden, muhafazası, elde edilmesi, incelenmesi, analizi, raporlanması ve ilgili makamlara sunulması aşamalarından oluşan bir bilim dalıdır.
Güncelleme: 04/01/2024

Bilal Özel, born in 1986, is an Entrepreneur and Cybersecurity professional. At 37, Özel worked on the philosophy of Ethical Hacking and concentrated on institutionalizing his professional life. He has consulted on various cases concerning Cybersecurity at both national and international levels. He used his talent as an Ethical Hacker, Cybersecurity Professional to detect the vulnerabilities of numerous computer systems. He developed defense strategies for some of the leading organizations in the private sector and public institutions.

In this context, he established one of the first commercial Cybersecurity Threat Intelligence Infrastructures (2011). This software and infrastructure have been used in Turk Telekom (Turkey’s largest telecom provider) and Isbank (Turkey’s largest bank) companies for many years. Özel is one of the developers of “Mindwall IDS,” one of the first Intrusion Detection software developed for the USA and the global market. The Mindwall Intrusion Detection Software received early-stage investments from the USA and has been tested by such institutions as JPMorgan Chase Bank, Citibank, and AT&T. During the COVID-19 outbreak; Bilal Özel works on a comprehensive Ethical Hacking project carried out at a market-leading German company. This German-based company offers professional management and infrastructural services for the storage, distribution, and logistics stages of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. With this work, he contributed to the safe delivery of the vaccine to the whole world.

In collaboration with world-renowned software developers like Microsoft, HP, Redhat, and AOL, Bilal Özel discovered the vulnerabilities in the software they developed. Özel enriched the world of information security by publishing more than 50 security advisories registered under his name. He also discovered the critical Zero Day security vulnerabilities in some software companies’ products; published the first security vulnerability announcement on Bugtraq and other global security platforms in 1999.

The New York Times journalist and US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) advisor Nicole Perlroth referred in her best seller book “This Is How They Tell Me the World Ends” to Bilal Özel and described him as “the first person in the world who found and sold a Zero Day vulnerability.”

News about Özel has been published in many written/visual media and discussed as lecture topics and projects at educational institutes such as the Istanbul Technical University, Bilkent University, Isik University, and Private Izmir American College. Özel gives speeches/seminars and leads panels at universities and corporate companies worldwide to transfer his knowledge to others. He wrote about his experiences in the book “Hackers Mind” (original title “Hacker’in Akli,” published by Dogan Kitap.) The book made three editions and was on the bestseller list for a month. It is listed in the archives of the National Library of Congress Washington DC, Princeton University, Columbia University, Harvard University, The Library of Grand National Assembly of Turkey, Patrick Henry College, Salem College, and Birmingham-Southern College. Bilal Özel was asked the final question in the Turkish broadcast of the world-famous quiz TV show “Who Wants to Be a Millionaire?”. Moreover, he has been the subject of the Republic of Turkey Ministry of National Education college achievement exam as a question.

His clients include world-class companies and government agencies like Philip Morris, United Biscuits, Nestlé, Hilton, Saint Gobain, Godiva, HDI Insurance, Heinemann, Deutsche Welthungerhilfe, Kässbohrer, CNN Turk, Turk Telekom, Isbank, Eurasia Tunnel, Government of the Philippines, The Grand National Assembly of Turkey, Central Bank of the Republic of Turkey, Savings Deposit Insurance Fund of Turkey, Borsa Istanbul, The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, Radio and Television Supreme Council of Turkey.

Özel has the OSCP, OSWP, OSWE, eCPTXv2, CRTE, CEH Practical, PenTest+, Security+, CNSS, TSE professional Ethical Hacking/Cybersecurity certificates, which are accepted as the global industry standards. He is a Faculty of Economics, Department of International Relations graduate. He still works on providing solutions for the leading companies in the sector.

You can read it in Turkish!

1986 doğumlu Bilal Özel, Girişimci ve Siber Güvenlik uzmanıdır. Özel, 37 yaşında Etik Hacking felsefesi üzerine çalıştı ve profesyonel yaşamını kurumsallaştırmaya yoğunlaştı. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Siber Güvenlik ile ilgili çeşitli davalara danışmanlık yaptı. Etik Hacker, Siber Güvenlik Uzmanı olarak yeteneğini çok sayıda bilgisayar sisteminin güvenlik açıklarını tespit etmek için kullandı. Özel sektör ve kamu kurumlarının önde gelen kuruluşlarından bazılarının savunma stratejilerini geliştirdi.

Bu kapsamda ilk ticari Siber Güvenlik Tehdit İstihbarat Altyapılarından birini kurdu (2011). Bu yazılım ve altyapı, Türk Telekom (Türkiye’nin en büyük telekom sağlayıcısı) ve İş Bankası (Türkiye’nin en büyük bankası) şirketlerinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Özel, ABD ve küresel pazar için geliştirilen ilk Saldırı Tespit yazılımlarından biri olan “Mindwall IDS”in geliştiricilerinden biridir. Mindwall Saldırı Tespit Yazılımı, ABD’den erken aşama yatırımlar almış ve JPMorgan Chase Bank, Citibank, AT&T gibi kurumlar tarafından test edilmiştir. COVİD-19 salgını sırasında; Bilal Özel, pazar lideri bir Alman firmasında yürütülen kapsamlı bir Ethical Hacking projesi üzerinde çalışmaktadır. Almanya merkezli bu şirket, Pfizer-BioNTech COVİD-19 aşısının depolama, dağıtım ve lojistik aşamalarına yönelik profesyonel yönetim ve altyapı hizmetleri sunuyor. Bu çalışmasıyla aşının tüm dünyaya güvenli bir şekilde ulaştırılmasına katkıda bulundu.

Bilal Özel, Microsoft, HP, Redhat, AOL gibi dünyaca ünlü yazılım geliştiricilerle iş birliği yaparak geliştirdikleri yazılımlardaki açıkları keşfetti. Özel, kendi adına kayıtlı 50’den fazla güvenlik önerisi yayınlayarak bilgi güvenliği dünyasını zenginleştirdi. Ayrıca bazı yazılım şirketlerinin ürünlerindeki kritik Sıfır Gün güvenlik açıklarını da keşfetti; 1999 yılında Bugtraq ve diğer küresel güvenlik platformlarında ilk güvenlik açığı duyurusunu yayınladı.

New York Times muhabiri ve ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) danışmanı Nicole Perlroth, çok satan kitabı “Bana Dünyanın Sonunu Böyle Anlatıyorlar” kitabında Bilal Özel’e atıfta bulunarak onu “dünyada bunu başaran ilk kişi” olarak tanımladı. Sıfır Gün güvenlik açığını bulup sattı.”

Özel ile ilgili haberler birçok yazılı/görsel medyada yayınlanmış, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Özel İzmir Amerikan Koleji gibi eğitim kurumlarında ders konusu ve proje olarak tartışılmıştır. Özel, dünya çapındaki üniversitelerde ve kurumsal firmalarda konuşmalar/seminerler vermekte ve paneller düzenleyerek bilgi birikimini başkalarına aktarmaktadır. Yaşadıklarını Doğan Kitap’tan çıkan “Hacker’ın Aklı” adlı kitapta yazdı. Kitap üç baskı yaptı ve bir ay boyunca en çok satanlar listesinde yer aldı. Washington DC Ulusal Kongre Kütüphanesi, Princeton Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi, Patrick Henry College, Salem College ve Birmingham-Southern College arşivlerinde listelenmektedir. Dünyaca ünlü bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster’in Türkçe yayınında Bilal Özel’e son soru soruldu. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı üniversite başarı sınavına soru olarak konu olmuştur.

Müşterileri arasında Philip Morris, United Biscuits, Nestlé, Hilton, Saint Gobain, Godiva, HDI Insurance, Heinemann, Deutsche Welthungerhilfe, Kässbohrer, CNN Türk, Türk Telekom, İş Bankası, Avrasya Tüneli, Hükümeti gibi dünya standartlarında şirketler ve devlet kurumları bulunmaktadır. Filipinler, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Borsa İstanbul, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.

Özel, küresel endüstri standartları olarak kabul edilen OSCP, OSWP, OSWE, eCPTXv2, CRTE, CEH Practical, PenTest+, Security+, CNSS, TSE profesyonel Etik Hacking/Siber Güvenlik sertifikalarına sahiptir. İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Halen sektörün önde gelen firmalarına çözüm üretme konusunda çalışmaktadır.